Huisregels

Geinbeat is zonder twijfel één groot feest, maar de organisatie vindt het belangrijk dat alles leuk en veilig blijft voor iedereen die Geinbeat bezoekt. Daarom vragen wij onze bezoekers om de huisregels te lezen en op te volgen. Het niet opvolgen van de huisregels kan resulteren in ontzeggen van (verdere) toegang tot het festivalterrein van Geinbeat.

 • Zorg dat je je legitimatie bij je hebt.
 • We verstrekken geen alcohol aan personen onder de 18 jaar.
 • Bewaking mag je bij de entree of op het evenemententerrein fouilleren en zij zijn vrij personen te weigeren.
 • Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of andere voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, in het bezit te hebben.
 • Het meenemen van eigen drank is niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt water of frisdrank in een plastic fles van een halve liter, zonder dop. Het meenemen van glaswerk en blik is verboden.
 • We tolereren geen bezit (en/of onder invloed zijn) van drugs, agressiviteit of intimidatie.
 • Roken is enkel toegestaan op de aangegeven plaats.
 • Volg te allen tijde de aanwijzingen op van de organisatie en beveiliging van Geinbeat.
 • Bij betreding van evenemententerrein geef je toestemming dat op het terrein gemaakte foto’s en/of video’s worden gebruikt voor publicatie- en promotiedoeleinden.
 • Het betreden van ons evenemententerrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.
 • Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder toestemming van de organisatie is commercieel/professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.
 • Honden zijn toegelaten. Het is daarbij wel belangrijk dat ze aangelijnd zijn, ze geen overlast veroorzaken, en het veld geen hondentoilet wordt.
 • In het geval van klachten, van welke aard dan ook, richt je dan tot iemand van de organisatie.
 • Bij het niet opvolgen van deze huisregels zal de organisatie corrigerende maatregelen nemen en in indien nodig de politie waarschuwen.