Huisregels

Geinbeat is zonder twijfel één groot feest, maar de organisatie vindt het belangrijk dat alles leuk en veilig blijft voor iedereen die Geinbeat bezoekt. Daarom vragen wij onze bezoekers om de huisregels te lezen en op te volgen. Het niet opvolgen van de huisregels kan resulteren in ontzeggen van (verdere) toegang tot het festivalterrein van Geinbeat.

SAMENVATTING


Bezoekers van Geinbeat gaan akkoord met de huisregels zodra zij het festivalterrein betreden. De uitgebreide huisregels kun je openen via bovenstaande link. Hieronder wordt een aantal belangrijke regels uitgelicht.

Bezoekers van 16 jaar en ouder moeten zich kunnen legitimeren met een geldig ID. In verband met de veiligheid van bezoekers kunnen alle bezoekers op ieder gewenst moment worden gefouilleerd (inclusief meegenomen tassen en/of rugzakken).

Het nuttigen van alcohol door personen onder de 18 jaar is niet toegestaan evenals wederverstrekking aan deze personen. Daarnaast zijn drugs en overige geestverruimende middelen (zoals lachgas) op het hele festivalterrein verboden.

Het dreigen met en gebruiken van geweld, het maken van discriminerende opmerkingen in woord en/of gebaar, bier- en/of moddergooien en seksuele intimidatie worden niet getolereerd.

Gedurende het evenement worden foto- en filmopnames gemaakt ten behoeve van PR- en promotiedoeleinden. Bij het betreden van het festivalterrein geeft de bezoeker stilzwijgend toestemming om de gemaakte opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken.

De directie, festivalorganisatie en locatie-eigenaren dan wel personen werkzaam op de locatie, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade, dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie ondervinden.