25ste editie |13 juli 2019

Praktische informatie


Drinkwater

Op het festival terrein zijn tappunten voor gratis drinkwater. Deze bevinden zich tegenover de toiletten. Let hierbij echter op dat u geen glas het terrein op mag nemen. U mag uiteraard wel een plastic (0,5 liter) flesje meenemen. Deze dient echter wel leeg te zijn op het moment dat u arriveert.Consumptiebonnen en statiegeld

Geinbeat maakt tijdens haar festival gebruik van consumptiebonnen, deze worden "geintjes" genoemd.

De consumptiebinnen kunnen bij de kassa gekocht worden. Er kan contant worden betaald en gepint. Geinbeat heeft echter de voorkeur voor pinnen (contactloos betalen is mogelijk).

Koopt u een drankje, houd er dan rekening mee dat op de beker statiegeld zit ter hoogte van 1 consumptiebon. Deze krijgt u echter terug op het moment dat u de beker weer inlevert. U kunt de beker inleveren bij de bar, zij geven u hier 1 consumptiebon voor terug, of bij de kassa, zij kunnen u ook de waarde van 1 consumptiebon (EUR 2,50) voor teruggeven.Huisregels Stichting Geinbeat

 1. Bij het betreden van het evenemententerrein verklaart men kennis te hebben genomen van en akkoord te zijn met de voorwaarden en huisregels zoals deze gelden tijdens het evenement
 2. Eenieder is verplicht aanwijzingen van het personeel op te volgen.
 3. Het is verboden om wapens, op wapens lijkende voorwerpen of voorwerpen die als wapen kunnen worden gebruikt, met zich te brengen. Indien dergelijke voorwerpen worden aangetroffen, wordt de toegang definitief geweigerd. Indien een voorwerp wordt aangetroffen dat voorkomt in de Wet Wapens en Munitie, zal direct aangifte worden gedaan bij de politie.
 4. Het is verboden om in het evenemententerrein drugs of hallucinerende middelen te gebruiken, aanwezig te hebben, te verhandelen of te bewerken. Bij handelen in strijd met deze bepaling zal de toegang worden geweigerd. Tevens zal er aangifte worden gedaan bij de politie. 
 5. Toegang tot het evenemententerrein wordt geweigerd indien:
  • Men zich niet kan legitimeren;
  • Men zich in kennelijke staat van dronkenschap bevindt; 
  • Men op enigerwijze betrokken is of is geweest bij ongeregeldheden, zowel binnen als buiten het evenemententerrein; 
  • Men zich beledigend uitlaat jegens personeel of andere bezoekers. 
 6. Tijdens het evenement worden foto- en filmopnames gemaakt. Bezoekers geven bij binnenkomst stilzwijgend toestemming aan de organisatie om deze opnames te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te gebruiken voor PR- en promotiedoeleinden.
 7. Zodra een bezoeker zich schuldig maakt aan enige vorm van geweld of bedreiging, zal aangifte worden gedaan bij de politie. 
 8. Indien een bezoeker zich niet houdt aan de algemene voorwaarden en huisregels zal hij/zij worden verwijderd. 
 9. Bij het betreden van dit terrein bestaat de mogelijkheid dat u gefouilleerd wordt door een van de beveiligingsmedewerkers.
 10. De directie, de eigenaren van de locatie, de organisatie van het festival dan wel personen die op deze locatie werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 11. U kunt om legitimatie worden gevraagd. Het is volgens de wet verplicht legitimatie   mee te dragen.  
 12. Bij calamiteiten waarschuwen wij de politie. 
 13. Het is verboden eigen consumpties mee te brengen. Meegebrachte consumpties worden in beslag genomen.
 14. U dient te allen tijde de orders van het personeel en overheidsinstanties op te volgen.


Festivalplattegrond

Het festival vindt plaats op het terrein van De Middengaarde aan de Galecopperzoom 7, 3437 PJ te Nieuwegein. Hieronder vindt u een plattegrond van het terrein.


© Stichting Geinbeat 2019 | info@geinbeat.nl | www.facebook.com/geinbeat